Početna / Publikacije / Dobra vladavina / CEP predstavio Vladi platformu „U čemu je problem?“

CEP predstavio Vladi platformu „U čemu je problem?“

Pred Vama je platforma pod nazivom „U čemu je problem?“ koju Centar za evropske politike predlaže novoizabranoj Vladi.

U čemu je problem? predstavlja analitički siže koji na koncizan način izlaže najpre strukturu osnovnog problema kreiranja (javnih) politika u Srbiji, a zatim i određene specifične ili sektorske probleme, koji su u velikoj meri nastali kao posledica odustva sistemskog i sistematičnog pristupa kreiranju (javnih) politika.

U čemu je problem? ne pretenduje da isključivo ukaže na to šta Vlada treba da uradi kako bi rešila ove probleme, upravo zato što je njihovom rešavanju potrebno pristupiti sistemski i sveobuhvatno. Umesto toga, ovaj dokument ukazuje na to kako bi trebalo pristupiti akumuliranim problemima u cilju veće efikasnosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti javnih politika, kao i veće spremnosti države da odgovori na izazove koji se pred njom nalaze u procesu integracije u EU (a posebno otpočinjanju pregovora za članstvo). U tom kontekstu, platforma U čemu je problempruža osnov za uspostavljanje jednog novog pristupa koji bi proces kreiranja (javnih) politika učinio predvidljivijim i efikasnijim.

Za sva pitanja budite slobodni da nam se obratite telefonom (011/2659-491) ili elektronskom poštom (nebojsa.lazarevic@cep.org.rs).

Ostale publikacije