Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Analiza – Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji

Analiza – Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji

Analiza na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji.

Analiza „Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji: Implementacija preporuka i mera Državne revizorske institucije Srbije“ na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji, počevši od pravno-institucionalne analize, preko analize napretka u ovoj oblasti u kontekstu integracije Srbije u EU, do stanja implementacije preporuka i mera DRI i viđenja sistema od strane subjekata revizije. Takođe su predstavljeni primeri dobre prakse u saradnji civilnog društva i javnog sektora, sa posebnim osvrtom na oblast eksterne revizije. Kroz ovu sveobuhvatnu analizu došlo se do brojnih zaključaka, kao i do ukupno 21 preporuke za unapređenje sistema eksterne revizije u Srbiji, i to sa aspekta:

  • pravnog i institucionalnog okvira eksterne revizije;
  • povezivanja eksterne revizije sa drugim reformskim procesima;
  • unapređenja sistema za obezbeđivanje sprovođenja preporuka i mera DRI;
  • uloge organizacija civilnog društva u sistemu eksterne revizije.

Ostale publikacije