• ENGENG
  • Rumunsko predsedavanje Savetu EU

    Predsedavanje prezauzetom Unijom

    Rumunija je 1. januara 2019. godine, po prvi put od ulaska u Uniju, preuzela mesto predsedavajuće Savetu EU. Ova balkanska država stupa na scenu nakon Austrije, države čiji su se prioriteti uglavnom svodili na jačanje bezbednosti EU, rešavanje migrantske krize i podržavanje EU perspektive Zapadnog Balkana. A koji su prioriteti Rumunije?

    Imajući u vidu da će za Evropsku uniju 2019. godina biti obeležena brojnim unutrašnjim prioritetima – poput izbora za Evropski parlament, pregovora o Višegodišnjem finansijskom okviru (MFF) i privođenja kraju Bregzita – ovaj CEP pogled istražuje program rumunskog predsedavanja i baca svetlo na ono što Zapadni Balkan može očekivati od svog suseda kada je u pitanju proširenje EU.

    Nazad na vrh