• ENGENG
  • Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou (2)

    Planiranje budžetskih fondova

    Kako bi obezbedila zdravu životnu sredinu i potpunu usaglašenost sa standardima EU, Srbija mora da se suoči sa značajnim izazovima u pogledu finansiranja zaštite životne sredine, pogotovo na lokalnom nivou.

    Nazad na vrh