Kreiranje politika u Srbiji u svetlu vođenja pretpristupnih pregovora sa EU

Centar za evropske politike završio je sa sprovođenjem istraživačkog projekta Studija o kreiranju politika u Srbiji i predlozi za unapređenje u svetlu pretpristupnih pregovora sa EU u decembru 2013. godine, a koji je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Cilj istraživanja…