Kreiranje politika u Srbiji u svetlu vođenja pretpristupnih pregovora sa EU

Centar za evropske politike završio je sa sprovođenjem istraživačkog projekta Studija o kreiranju politika u Srbiji i predlozi za unapređenje u svetlu pretpristupnih pregovora sa EU u decembru 2013. godine, a koji je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Cilj istraživanja bio je da se ustanove problemi i mane u procesu kreiranja politika u Srbiji, kao i da se predlože mehanizmi za bolju internu koordinaciju i kreiranje činjenično zasnovanih i participativnih politika, imajući u vidu početak procesa pregovora o pristupanju između EU i Srbije. Ključni nalazi istraživanja predstavljeni su na konferenciji u novembru 2013. godine u Beogradu, koja je okupila ključne zainteresovane strane iz Srbije i inostranstva‚. Finalna studija Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU – Kako do rezultata za Srbiju nalazi se ovde.

Istraživanje je realizovano pod okriljem bilateralnog projekta GIZ-a i Kancelarije za evropske integracije (sada Ministarstva za evropske integracijePodrška procesu interacije u EU, koji je sproveden u periodu od 2012. do 2015. godine. Ovaj projekat je imao za cilj poboljšanje kapaciteta Vlade Srbije za vođenje pregovora o pristupanju u određenim poglavljima pravne tekovine EU.

Ostale inicijative