• Marko Obradović

    Marko je diplomu ekonomiste za spoljnu i unutrašnju trgovinu stekao na Univerzitetu u Beogradu, a diplomu Mastera za javnu upravu (MPA) na Kenedi školi za državne studije, Univerziteta Harvard u SAD. U javnom sektoru je radio na jačanju kapaciteta državne uprave u Srbiji kao ekspert na misiji i zamenik direktora projekta UNDP-a, a nakon toga, kao savetnik za finansijska tržišta potpredsednika Vlade Miroljuba Labusa. U privatnom sektoru je radio kao glavni savetnik na projektu osnivanja prvog investicionog fonda u Srbiji, a zatim i korporativni savetnik vlasniku, tada najveće privatne kompanije u Srbiji – Delta Holdinga. Na Harvardu je radio i kao asistent na predmetu "Strategija, konkurencija i regulacija tržišta." Po povratku iz Amerike angažovao se na nekoliko projekata u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Moldaviji i Kazahstanu, gde je za potrebe javnog sektora, pružao ekspertske usluge iz oblasti planiranja, osmišljavanja i implementacije politika razvoja turizma i turističkih destinacija kao partner u Howath HTL. U istoj firmi, za privatne klijente pružao je ekspertske usluge iz oblasti analize i planiranja investicija i pravca razvoja biznisa na bazi procena delovanja budućih ekonomskih i drugih faktora na tržištu kroz izradu strateških marketing planova, studija izvodljivosti i biznis planova. Kao samostalni konsultant pružao je usluge analize efikasnosti, efektivnosti i svrsishodnosti socijalnih i ekonomskih javnih politika i procene rada i rukovođenja odgovarajućim državnim institucijama u Srbiji i inostranstvu za različite naručioce poput CEPa, CJPa, EBRDa itd. U oktobru 2014. godine Narodna skupština Republike Srbije izabrala ga je za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije sa mandatom od pet godina. Marko je prvi ekonomista koji je izabran na ovu funkciju u Republici Srbiji. Tokom rada u Komisiji preuzeo je rukovođenje IPA projektom „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“ i uporedo koordinirao nekoliko drugih donatorskih projekata iz ove oblasti. Po isteku mandata, angažovao se u CEPu i Nacionalnom konventu o EU kao koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za pregovaračka poglavlja 4 i 9 – slobodno kretanje kapitala i finansijske usluge.