„Roming kao kod kuće“ na Zapadnom Balkanu

Telekomunikacija građana u regionu Zapadnog Balkana počev od 1. jula 2021. godine odvijaće se bez plaćanja roming naknade, kao rezultat ulaska u treću fazu sprovođenja Regionalnog sporazuma o romingu za Zapadni Balkan. Ovaj sporazum, potpisan na drugom Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Beogradu 4. aprila 2019. godine, značajan je iskorak zemalja regiona u implementaciji Višegodišnjeg akcionog plana (MAP) za regionalni ekonomski prostor (REA) i Digitalne agende za Zapadni Balkan Evropske komisije, koju su zemlje podržale na Digitalnom samitu u Sofiji 2018. godine. Njime se takođe postiže niz benefita za korisnike mobilnih usluga u obavljanju prekograničnih poziva, razmeni poruka i prenosu podataka, poslovanju, turizmu, jačanju intraregionalne povezanosti i uspostavljanju zajedničkog regionalnog tržišta.

Značajna karakteristika sporazuma je predviđanje postepenog sprovođenja, čime se zemljama omogućio dvogodišnji period da uvedu režim mobilnog saobraćaja zasnovan na principu „roming kao kod kuće“ koji postoji u okviru Evropske unije. Ovo je podrazumevalo da u tranzicionom periodu od 1. jula 2019. do 30. juna 2021. godine dođe do postepenog snižavanja roming troškova, po modelu da se na cenu usluge u okviru matične mreže dodaju roming troškovi, tako da za regulisane pozive oni ne prelaze 0,05 € po minutu, za SMS poruke 0,02 € po poruci i 0,025 € po megabajtu za prenos podataka. Nakon isteka ovog perioda, Članom 5 predviđa se ukidanje naplate bilo kakvih dodataka na domaću cenu za upućene ili primljene pozive, poruke ili podatke. Na ovaj način, u slučaju putovanja iz Srbije u neku drugu zemlju Zapadnog Balkana, prilikom korišćenja mobilnih usluga, naplaćivaće se cena koja važi u domaćem saobraćaju.

Značaj ovog sporazuma ogleda se i u pokazanoj političkoj volji zemalja za međusobnu saradnju. Multilateralizam iskazan u pregovaranju, potpisivanju i implementaciji sporazuma način je da se odnosi poboljšaju u sferama gde je prepreke moguće rešavati učešćem svih regionalnih aktera. Ovakvom inicijativom zemlje su pokazale svoju privrženost Berlinskom procesu, odnosno procesu iz kojeg je ova inicijativa i prostekla i okviru za jačanje saradnje i ekonomski napredak regiona u kontekstu procesa evropskih integracija. U tom smislu, novi režim telekomunikacija odlična je šansa da EU takođe potencijalno krene sa smanjenjem cena rominga u odnosu na region, što bi predstavljalo podstrek daljoj integraciji.

Pored pozitivne političke poruke koju region šalje na ovaj način, od 1. jula tekuće godine otvara se niz šansi koje će se manifestovati na svakodnevnom nivou. Ukidanjem rominga smanjiće se ukupni troškovi boravka u drugim zemljama Zapadnog Balkana, što bi moglo podstaći putovanja unutar regiona, kao i regionalni turistički razvoj. Poslovanje i investiranje u regionu se takođe olakšavaju na ovaj način. Iako su telekomunikacije samo jedan od aspekata digitalne transformacije regiona, na ovaj način ekonomije Zapadnog Balkana deluju i u skladu sa predviđenim inicijativama Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan Evropske komisije, čiji je jedan od ciljeva pružanje podrške njihovoj digitalnoj tranziciji.

Ukupno posmatrano, sporazum i novine koje on donosi na ekonomskom i društvenom planu od 1. jula 2021. godine olakšavaju dalji put zemljama Zapadnog Balkana ka članstvu u Evropskoj uniji. Kako postoji niz prednosti koje sporazum donosi, suštinski zadatak zemalja Zapadnog Balkana je pokazivanje doslednosti u njegovoj primeni u narednom periodu. Neplaćanje rominga svakako će olakšati poduhvat postizanja četiri slobode kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, po ugledu na Uniju.