Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi

Cilj projekta ,,Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi’’ jeste jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za zagovaranje prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) – GIZ kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, a sprovodi ga Mreža istraživačkih centara koji se bave evropskim politikama u Jugoistočnoj Evropi – TEN, koju čine Centar za evropske politike (CEP), Institut za evropske politike (EPI) iz Makedonije i Institut alternativa (IA) iz Crne Gore. U realizaciju projekta su uključene i nacionalne potrošačke organizacije iz ove tri zemlje (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača Srbije, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore i Organizacija za zaštitu potrošača Makedonije), dok će se organizacije za zaštitu potrošača iz ostalih zemalja regiona postepeno uključivati u projekat.

Implementacija projekta biće sprovedena kroz komplet radnih paketa koji će biti koncentrisani na sledeće aktivnosti: izradu regionalne studije i usvajanje akcionih planova za zagovaranje potrošačkih organizacija (radni paket 1), organizovanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i priprema strategija za podizanje svesti potrošača (radni paket 2) i osnivanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača – CONWeB sa jasnim ciljem pridruživanja BEUC – Evropskoj organizaciji za zaštitu potrošača (radni paket 3).

Predviđeno vreme za implementaciju projekta iznosi 13 meseci, a sa realizacijom je započeto u februaru 2015. godine.

GIZ Open Regional Fund

Nazad na vrh