Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?

Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?

Centar za evropske politike (CEP) je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji 28. januara 2020. godine organizovao skup pod nazivom „Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?”

Diskusija je održana u Europe Café formatu koji osmišljen na osnovu principa World Café metode, što je dalo ovom događaju dinamičnu i neformalnu atmosferu. Na događaju je razmatrano trenutno stanje stvari i problemi, mogućnosti za unapređenje u kraćem roku i trenutni planovi promena/reformi, a učesnici su zamislili Srbiju kao članicu EU 2025. godine i kako bi zaštita potrošača trebalo da izgleda tada.

Ostale publikacije