Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Vodič za zagovaranje ekonomskih politika

Vodič za zagovaranje ekonomskih politika

Svrha ovog Vodiča je da predstavi OCD, pre svega onima koje su okupljene u radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), osnovne elemente zagovaranja javnih politika koje proističu iz ekonomskog aspekta pregovaračkog procesa.

Cilj vodiča je i da podigne svest o organizovanom javnom zagovaranju, kao neophodnom elementu za podizanje kvaliteta javnih politika, što će se pozitivno odraziti i na stepen demokratizacije Srbije i ubrzanje procesa evropskih integracija. Takođe, svrha vodiča je da pomogne OCD da, pri izradi projektnih predloga i planiranju projektnih aktivnosti, uključe i zagovaračku komponentu, kako bi njihova istraživanja i druge aktivnosti našle put do donosilaca odluka i ostvarile pozitivan uticaj na društvo.

Uključenjem OCD u procese pregovora, pruža se prilika građanima da poboljšaju svoje kapacitete i razumevanje celog procesa pristupanja EU i da samim tim ostvare kapacitete za zagovaranje interesa za opšte društveno dobro.

Ostale publikacije