• Mina Kostić

    Projektna asistentkinja / mlađa istraživačica

    Mina je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Jorku, a nakon toga je stekla master diplomu iz oblasti organizacione i socijalne psihologije na London School of Economics and Political Science (LSE). Po povratku u Beograd, Mina je radila u državnim i međunarodnim kompanijama u oblasti ljudskih resursa, baveći se raznim zadacima: odnosi sa zaposlenima, finansijski menadžment, logistika, administracija, istraživanje, itd. Mina se pridružila CEP timu u januaru 2019. godine, kao projektna asistentkinja i mlađa istraživačica. Govori engleski tečno i ima srednje znanje francuskog i španskog jezika.