Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Transformacija Poreske uprave

Transformacija Poreske uprave

Analitički prikaz Prioritetne strukturne reforme ERP

Zašto je transformacija Poreske uprave bitna? Koji su ključni aspekti efikasne poreske uprave? Kako treba da izgleda transformacija Poreske uprave Srbije u kontekstu reforme javne uprave i pregovora sa EU? Kako Program ekonomskih reformi – ERP posmatra ovu oblast?

*Ovaj dokument proizveden je u okviru projekta Koordiniranje praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) u oblasti četiri prioritetne strukturne reforme.

Ostale publikacije