Početna / Publikacije / Naša Evropa / TEN Background dokument

TEN Background dokument

Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

Dokument je izrađen za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi u okviru GIZ ORF (Open Regional Fund) projekta.

Dokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje pregovora o pristupanju; povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU; kao i učešća i uloge civilnog društva i parlamenata u procesu pristupanja kao zainteresovanih strana.

U izradi su učestvovale članice TEN mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi.

Ostale publikacije