Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Slobodno kretanje robe – odavno na poziciji

Slobodno kretanje robe – odavno na poziciji

Iako postoji objektivno dovoljno materijala za zvanično otpočinjanje pregovara u Poglavlju 1, ostaje utisak da ne postoji politički momentum u Briselu da se da zeleno svetlo za obelodanjivanje pregovaračke pozicije za ovo poglavlje.

Ovim postupkom bi mogla da se pokrene dalja diskusija o nerešenim pitanjima i na taj način da podstrek za dalji napredak. Upravo zbog svega ovog ne treba ostaviti pitanje slobodnog kretanja robe u zapećku, već je potrebno stalno podsećati obe strane na koristi od nastavka dalje harmonizacije i vraćati ovu temu na listu važnih reformskih procesa. S tim u vezi, ovaj dokument ima za cilj da još jednom ukaže na značaj ove teme u pregovorima sa EU i predloži neke od ideja koje mogu da dovedu do unapređenja trenutnog stanja u ovoj oblasti.

Ostale publikacije