Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?

Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?

Ubedljivo najznačajniji trgovinski partner Republike Srbije je Evropska unija. U isto vreme, strateški cilj koji je Republika Srbija postavila jeste punopravno članstvo u EU u najkraćem mogućem roku.

Kako je slobodno kretanje robe jedan od osnovinih principa na kojima se temeljipostojanje EU, harmonizacija pravne regulative i procedura obuhvaćenih pregovaračkim poglavljem 1 predstavlja neophodan korak na putu do ostvarenja strateškog cilja. Iako je jedan dobar deo regulative transponovan u srpski pravni sistem, veliki deo evropskih standarda usvojen i značajan broj tela za ocenu usaglašenosti akreditovan, ostaje utisak da je potrebnouložiti više napora da se harmonizacija u ovom poglavlju dovede do kraja i da se materija iz ove oblasti približi realnom sektoru privrede, pre svega malim i srednjim preduzećima.

S tim u vezi, ovaj rad ima za cilj da na jednostavan i jasan način predstavi kompleksnu materiju obuhvaćenu pregovaračkim poglavljem 1, da mapira put koji proizvod u regulatornom smislu treba da pređe od proizvodnje do plasiranja na tržište i predstavi perspektive za dalji razvoj ove oblasti. U skladu sa tim, posle uvodnog dela, sekcije 2 i 3 opisuju problematiku vezanu za poglavlje 1 iz ugla pravne regulative i institucionalnog okvira. U delu 4 je dat pregled praktične primene tehničkih propisa i analiza trenutnog stanja, dok su u poslednjoj sekciji broj 5 izloženi zaključci i preporuke za unapređenje trenutnog stanja u ovoj oblasti.

Ostale publikacije