Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Monitoring izveštaj: Program ekonomskih reformi (ERP)

Monitoring izveštaj: Program ekonomskih reformi (ERP)

Ispunjavanje ekonomskih kriterijuma je jedan od ključnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Konkretno to znači da svaka zemlja kandidat pre punopravnog pristupanja mora da izgradi funkcionalnu tržišnu ekonomiju koja ima kapacitet da izdrži konkurentski pritisak unutar jedinstvenog tržišta EU. S tim u vezi, Evropska komisija (EK) je u Strategiji proširenja za 2014-2015. godinu predložila novi pristup politici proširenja kroz uvođenje Programa ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP).

Imajući u vidu da je glavni cilj projekta Pripremi se za učešće priprema i osnaživanje organizacija civilnog društva u Srbiji za delotvornije uključivanje u proces pregovora o pristupanju EU kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i u dijalogu sa Vladom Republike Srbije, a u vezi sa ekonomskim pitanjima u procesu pristupanja, izrađen je ERP monitoring izveštaj kao jedna od aktivnosti pomenutog projekta. U izradi ovog izveštaja učestvovali su članovi Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koji su dali svoj doprinos u kreiranju sadržaja celokupnog izveštaja, a sve u skladu sa svojom ekspertizom i oblastima za koje rukovode radne grupe u ovom telu.

Pripremom ovog ERP monitoring izveštaja, kao i njegovom daljom diseminacijom, direktno se osnažuju kapaciteti civilnog društva da vrši nezavisan monitoring sprovođenja ovog reformskog dokumenta baziran na činjenicama i dokazima. Takođe, ovaj pilot izveštaj treba da posluži kao metodološka i analitička osnova za izradu sličnih dokumenata u narednim godinama kroz NKEU i njegovu Međusektorsku radnu grupu za ERP. Pored toga, smernice i metodologija za izradu ovog izveštaja biće kontinuirano unapređivani kako bi se i kapaciteti civilnog društva u tom pogledu razvijali.

Ostale publikacije