Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Komisija za kontrolu državne pomoći

Komisija za kontrolu državne pomoći

Promenom organizacionog modela do operativne nezavisnosti

Iako se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Srbija obavezala da će za kontrolu državne pomoći osnovati operativno nezavisno telo, 10 godina koliko ova institucija postoji, Srbija i dalje nije ispunila tu obavezu. Članove Komisije za kontrolu državne pomoći (Komisija) i dalje imenuje Vlada RS, na predlog Ministarstava koji su najveći davaoci državne pomoći i Komisije za zaštitu konkurencije, dok stručne, administrativne i tehničke poslove obavljaju zaposleni Ministarstva finansija. Od svog osnivanja do danas, Komisija nije donela nijednu odluku o nedozvoljenosti državne pomoći, niti rešenje za povraćaj nezakonite državne pomoći, što govori u prilog njene nesamostalnosti. Iz tog razloga, Evropska komisija ukazuje na potrebu promene ovakvog ustrojstva Komisije, i prelazak na formu koja bi Komisiji omogućila veću operativnu nezavisnost.

Ovaj siže politike pruža uvid u pravni okvir državne pomoći u Srbiji, nedostatke postojećeg sistema i definiše preporuke za unapređenje rada Komisije za kontrolu državne pomoći. Operativna nezavisnost i efikasan rad ove institucije neće biti moguć sve dok se ne promeni organizaciona struktura, a organizacioni model Komisije za zaštitu konkurencije jedan je od mogućih pravaca ka tom cilju, budući da je u izveštajima Evropske komisije istican kao dobar primer, i najfunkcionalniji je u našem pravnom sistemu. Unapređenje bi potrazumevalo da izbor i razrešenje članova Komisije vrši Narodna skupština, na osnovu javnog konkursa, da članovi ne budu predstavnici ministarstava, već stručnjaci iz oblasti prava ili ekonomije, da se finansiranje vrši putem finansijskog plana Komisije koji odobrava Narodna skupština, kao i da stručne poslove za potrebe Komisije obavlja Stručna služba, kao organizaciona jedinica u njenom sastavu.

Ostale publikacije