Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola

Od drveta, ne vidimo šumu

Iako već čitavu deceniju postoji „na papiru“, stvarni nivo primene (i uticaj) finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Srbiji ostaje na niskom nivou.

Fokus donosilaca odluka je u većoj meri na formi – usklađivanju regulative sa standardima i očekivanjima Evropske unije, nego na suštini – sprovođenju, a potom i praćenju i merenju konkretnih rezultata FUK-a. Ipak, i okruženje u kojem se očekuje da FUK bude razvijan i primenjivan je nepovoljno, s obzirom na nedostatak strateškog planiranja, upravljačke odgovornosti i otvorene i svrsishodne komunikacije sa, pre svega, građanima, koje treba uveriti da se novac koji se prikuplja od njih troši pametno i odgovorno.

Ostale publikacije