Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / EU integracije i privredni razvoj

EU integracije i privredni razvoj

Da li se istrajavanjem napredak podrazumeva?

Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji. U skladu sa tim principima, nastupio je trend deindustrijalizacije, a sektor usluga je postao predimenzioniran u mnogim zemljama.

Usled ubrzane liberalizacije, mnoge industrijske grane su bile nespremne za inostranu konkurenciju, a mnoge zemlje su postale zavisne od priliva stranih direktnih investicija. Direktni efekat globalne ekonomske krize bilo je dramatično redukovanje stranih direktnih investicija, što je ukazalo na ranjivost mnogih privreda i potrebu za definisanjem dozirane intervencije države kroz industrijsku politiku. Prema podacima Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD), u poslednjih pet godina čak 84 zemlje koje čine 90% svetskog bruto domaćeg proizvoda, su usvojile novu industrijsku politiku.

Ostale publikacije