Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Donošenje Zakona o uslugama i prednosti uvođenja Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT)

Donošenje Zakona o uslugama i prednosti uvođenja Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT)

Pregovaračko poglavlje 3 pokriva oblasti vezane za prava poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga, oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija i poštanske usluge.

Kod profesionalnih kvalifikacija su određena pravila koja se odnose na priznavanje diploma i drugih kvalifikacija kojim se omogućuje olakšan pristup jedinstvenom tržištu rada EU i slobodno bavljenje profesijama čije su kvalifikacije uzajamno priznate bez obzira na to u kojoj su zemlji članici stečene.

Pristupanjem države EU, u oblasti prekograničnog pružanja usluga, privrednim subjektima se omogućava da slobodno pružaju usluga u  svakoj državi članici EU, a da se u njima poslovno ne nastanjuju. Poseban izazov u ovoj oblasti predstavlja usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom o uslugama (2006/123/EC). Osnovni cilj Direktive o uslugama jeste ostvarivanje punog potencijala tržišta usluga u Evropskoj uniji putem uklanjanja zakonskih i administrativnih prepreka trgovini na jedinstvenom tržištu. Jedan od ključnih mehanizama za ostvarivanje tog cilja i najznačajniji institut Zakona o uslugama, kojim je potrebno implementirati ovu direktivu, jeste Jedinstvena elektronska kontakt tačka (JEKT).

Ostale publikacije