Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Depolitizacija državne uprave u Srbiji

Depolitizacija državne uprave u Srbiji

12 godina simulacije reforme

Ovaj siže politike bavi se nedostatkom pravog progresa u profesionalizaciji i depolitizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji.

Država se sa ovim problemom suočava od početka demokratske tranzicije 2000. godine. Pitanje depolitizacije uprave za Srbiju predstavlja jedan od ključnih preduslova za pristupanje Evropskoj uniji (EU). Takođe, depolitizacija državne uprave je važna za građane jer jedino profesionalni, politički nezavisni i kompetentni državni službenici mogu dobro da služe javnom interesu.

Rok za primenu nedavno usvojenih odredaba ZDS, koji se odnose na postavljenje državnih službenika na položaju je 1. jul 2019. godine. Transparentni i objektivni konkursni postupci su među najvažnijim instrumentima za depolitizaciju i profesionalizaciju uprave. Stoga, ukoliko bi Vlada obezbedila punu primenu novousvojenog zakonskog okvira, 1. jul 2019. godine bi se mogao smatrati prekretnicom u višegodišnjem procesu depolitizacije uprave, naročito kada se radi o državnim službenicima na položaju, koji obuhvataju „profesionalne državne službenike zaposlene na najvišim rukovodećim položajima u državnoj službi.“ Ostaje da se vidi šta ce se dogovoriti 1. jula – da li ce doci do kraja politizacije uprave ili ne?

Ostale publikacije