Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Agro-prehrambene šeme kvaliteta na nivou EU i potencijalne koristi zaštite srpskih proizvoda u kontekstu pregovora sa EU

Agro-prehrambene šeme kvaliteta na nivou EU i potencijalne koristi zaštite srpskih proizvoda u kontekstu pregovora sa EU

Osnovni cilj ovog predloga praktične politike jeste da ispita različite aspekte šema kvaliteta poljoprivredno-prehrambene industrije na nivou Evropske unije, koje su razvijene za proizvode sa specifičnim karakteristikama kao rezultat posebnog porekla, specifičnih sastojaka ili načina uzgajanja i proizvodnje.

Svrha predloga praktične politike jeste da dubinski analizira različite aspekte ove evropske politike i da prepozna potencijalne koristi koje bi od njene primene imali srpski proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Stoga, posebna pažnja će biti usmerena na procenu stanja u ovoj oblasti u Srbiji, kao i na mogućnosti koje su sada dostupnije usled napretka pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

S obzirom na to da, prema brojnim ekonomskim pokazateljima, registrovanje simbola kvaliteta kao što su zaštićeno ime porekla (eng. PDO), zaštićena geografska oznaka (eng. PGI) i garantovano tradicionalni specijalitet (eng. TSG) obično dovodi do povećane sposobnosti proizvođača da se nadmeću na tržištu, studija će pokušati da ukaže na mogućnosti i probleme koji kao rezultat registracije regionalnih i tradicionalnih proizvoda mogu nastati u poljoprivredno-prehrambenom proizvodnom sistemu Srbije.

Ostale publikacije