• ENGENG
  • Transformacija Poreske uprave

    Analitički prikaz Prioritetne strukturne reforme ERP

    CEP

    Zašto je transformacija Poreske uprave bitna? Koji su ključni aspekti efikasne poreske uprave? Kako treba da izgleda transformacija Poreske uprave Srbije u kontekstu reforme javne uprave i pregovora sa EU? Kako Program ekonomskih reformi – ERP posmatra ovu oblast?

    Nazad na vrh