• ENGENG
  • Slaba dvojka Srbiji za profesionalizaciju uprave

    U ovom tekstu je prikazana ocena koju je Srbija dobila za oblast javna služba i upravljanje ljudskim resursima, uz prikaz rezultata ostalih država Zapadnog Balkana. Oblast službeničkog sistema je analizirana kroz sedam principa koji su prepoznati kao preduslovi potrebni za stvaranje profesionalne uprave koja se zasniva na sposobnostima i zaslugama  službenika.

    Imajući u vidu da je reforma javne uprave (RJU) prepoznata kao jedan od tri stuba proširenja Evropske unije (EU), a da, pak, ne postoje pravne tekovine za ovu oblast te, samim tim, ni posebno pregovaračko poglavlje, Evropska komisija (EK) je morala da osmisli novi mehanizam za praćenje napretka država kandidata u ovoj oblasti. Stoga su EK i SIGMA 2014. godine razvili Principe javne uprave koji obuhvataju šest oblasti. U okviru dokumenta predstavljeni su ključni elementi dobrog upravljanja, odnosno zahtevi koje bi države trebalo da ispune kako bi jednog dana bile uspešne države članice EU. Shodno tome, SIGMA je 2015. godine sprovela detaljnu analizu javne uprave u svim državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

    Prepoznajući značaj stručnih profila i osobina službenika (kvalifikacija, kompetencija, motivacije i vrednosti) za uspostavljanje efikasne uprave, jedna od oblasti u Principima odnosi se na javnu službu i upravljanje ljudskim resursima (ULJR). Početno stanje u ovoj oblasti u Srbiji je detaljno prikazano u izveštaju iz 2015. godine, dok je prvi presek stanja napravljen godinu dana kasnije. Pored predstavljanja stanja, pomenuti izveštaji su ukazivali na ključne probleme službeničkog sistema i sadržali su mere koje bi trebalo implementirati u cilju njihovog otklanjanja. U skladu s tim, Srbija je u prethodnom periodu započela određene reformske procese u  ovoj oblasti. Ipak, da su neki ključni problemi i dalje prisutni pokazuje novi Izveštaj, koji je SIGMA objavila u decembru 2017. godine.

    Nazad na vrh