• ENGENG
  • Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u EU

    Zašto politika zadržavanja kadrova?

    Adekvatni administrativni kapaciteti su jedan od suštinskih preduslova za uspešnu integraciju i održivo članstvo Srbije u EU. Međutim, iskusni kadrovi poslednjih godina učestalo napuštaju državnu upravu usled neadekvatnih uslova rada. S obzirom da preko 50% službenika koji rade na EU/IPA poslovima namerava da napusti posao u narednih godinu dana, neophodna je kvalitetna politika zadržavanja kadrova koja uzima u obzir značaj ovih službenika i njihov doprinos procesu pristupanja EU.

    Ovaj siže je izrađen uz studiju Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do uspešne integracije Srbije u EU.

    Nazad na vrh