Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih

Marta 2020. godine, Centar za evropske politike (CEP) započeo je dvogodišnji projekat „Izgradimo budućnost zajedno: EU i Zapadni Balkan iz perspektive mladih“. Ovaj projekat se sprovodi u saradnji sa članicama regionalne Think for Europe (TEN) mreže, Institutom za međunarodne odnose iz Rima, Centrom fondacije Bronsilav Geremek iz Varšave i Centrom za evropsku politiku iz Brisela.

Projekat ima za cilj da uključi mlade sa Zapadnog Balkana u raspravu o budućnosti Evrope. Projekat direktno doprinosi izradi politika u Evropskoj uniji (EU) kroz učešće građana u uobličavanju i izmeni politike proširenja EU na Zapadni Balkan.

U okviru projekta biće održano devet događaja koji će okupiti studente, omladinske aktiviste i stručnjake sa prostora zemalja Zapadnog Balkana i država članica EU. Kroz moderiranu raspravu, na ovim događajima učesnici će izneti svoje ideje i predloge za razvoj EU u budućnosti. Takođe, mladi će imati priliku da svojim razmišljanjima doprinesu raspravi koja će se voditi na elektronskoj platformi za konsultacije. Sve to će biti uobličeno u predloge javne politike, sa jasno usmerenim preporukama. Po završetku projekta, svi izrađeni predlozi javne politike će poslužiti kao doprinos mladih sa Zapadnog Balkana u tekućoj raspravi o budućnosti Evrope.

Ovaj projekat podržava Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizuelne i kulturne politike kroz svoj program „Еvropa za građane i građanke“.

Kontakt osobe: 

Saznajte više o projektu na vebsajtu www.mladirini.org. Izveštaj o događajima održanim u okviru projekta pronađite ovde.

Ostale inicijative