TRAIN program 2016: Osnovna prava u kontekstu pristupanja EU

Mlađa istraživačica u CEP-u Katarina Tadić učestvovala je u TRAIN programu 2016. u okviru kojeg je izradila siže politike „Urodnjavanje javnih politika u Srbiji – Razlog za (blagi) optimizam“ koji se bavi pitanjem urodnjavanja javnih politika (eng. gender mainstreaming) u kontekstu…