TRAIN program 2016: Osnovna prava u kontekstu pristupanja EU

Mlađa istraživačica u CEP-u Katarina Tadić učestvovala je u TRAIN programu 2016. u okviru kojeg je izradila siže politike „Urodnjavanje javnih politika u Srbiji – Razlog za (blagi) optimizam“ koji se bavi pitanjem urodnjavanja javnih politika (eng. gender mainstreaming) u kontekstu procesa reforme kreiranja javnih politika. Poseban naglasak sižea je na neophodnosti sprovođenja rodno senzitivne analize efekata javnih politika (eng. gender impact assessment) kako bi se ubuduće osiguralo uključivanje rodne perspektive u svaki predlog dokumenta javne politike i time unapredila pozicija žena. Siže je naročito relevantan imajući u vidu nedavno usvojenu Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost koja urodnjavanje javnih politika postavlja kao jedan od strateških prioriteta, ali i planiran novi paket propisa kojim će biti uređeni sistem planiranja i sistem upravljanja javnim politikama u Srbiji.

Poseban fokus TRAIN programa (engl. Think  Tanks  providing  Research  and  Advice  through  Interaction  and Networking) u 2016. godini je bio na pitanju osnovnih prava u kontekstu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Unapređenje slobode medija, bolja zaština manjinskih prava i predstavljenost žena u političkom životu su samo neke od tema koje su učesnici i učesnice bliže obradili.

TRAIN sprovodi Nemački savet za spoljne odnose (DGAP) u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (EFB) uz podršku Federalne kancelarije spoljnih poslova (Pakt za stabilnost jugoistočnu Evropu)

Ostale inicijative