Veliko istraživanje CEP-a o stavovima građana Srbije prema EU predstavljeno u Briselu

13. mart 2019. – Centar za evropske politike (CEP) je u decembru 2017. sproveo anketu o stavovima građana prema pristupanju EU. Istraživanje je obuhvatilo reprezentativni uzorak od 1202 građana sa teritorije cele Srbije (bez Kosova*) putem telefona.

Siže politike (za sada dostupan samo na engleskom jeziku) u kome su navedeni najvažniji nalazi ovog istraživanja predstavljen je u Briselu u prostorijama briselskog think-tanka European Policy Centre (EPC), u okviru događaja Public and elites united in purpose? Serbia’s national efforts for EU integration. Na događaju su govorili Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, i Dušan Pjevović, istraživač CEP-a, koji je radio na navedenom istraživanju.

Istraživanje Centra za evropske politike je pokazalo da je podrška građana pristupanju EU 46.80%, što je u značajnoj meri niže od rezultata istraživanja Ministarstva za evropske integracije (MEI) koje se sprovodi svakih šest meseci, a čiji poslednji nalazi pokazuju da je podrška 55%.

CEP-ovo istraživanje je pokazalo da su najvažniji razlozi za podršku pristupanju Uniji socio-ekonomske prirode, odnosno, da  ukoliko građani veruju da će pristupanje EU pozitivno uticati na njihov ekonomski položaj ili na  ekonomsko stanje cele države, oni će verovatno biti za članstvo Srbije u EU. Uz to, opredeljenost za tu opciju se registruje i kod građana koji poseduju liberalnije stavove. Slično tako, nivo društvene uključenosti (socijalni kapital), kao i stepen informisanosti i zainteresovanosti za EU teme, utiče na podršku Srbije na njenom putu ka EU. Ipak, ukoliko se razmotre svi gorenavedeni faktori, na ubedljivom prvom mestu po stepenu uticaja na stavove građana o EU su socio-ekonomski faktori, a pre svega verovanje da će članstvo u EU pozitivno uticati na nacionalnu ekonomiju.

„U okviru ovog sižea politike pružamo i preporuke, čija bi primena trebalo da utiče na povećanje  podrške pristupanju EU, kao i stepen informisanosti o Uniji i benefitima koje  Srbija ima od nje.  Pritom, ističe se da bi poseban akcenat trebalo staviti na  mlađu populaciju, jer je ovo istraživanje, na naše iznenađenje, pokazalo da su mladi u uzrastu od 18-29 godina najmanje pristalice članstva u EU, dok najveću podršku za članstvo pružaju stariji od 65 godina. Istraživanje MEI je, sa druge strane, pokazalo da čak 72% građana nije čulo ni za jedan projekat koji se finansira ili sprovodi uz podršku EU, što je zabrinjavajuće, s obzirom da je EU najveći donator u našoj zemlji još od 2000. godine “, rekla je Milena Lazarević na događaju. „Problem je i kako privući razočarane, frustrirane glasače. Komunikacija ka građanima mora biti targetirana – različito treba komunicirati sa privrednicima, sa roditeljima… svi građani će imati koristi od pristupanja Srbije EU, ali, moramo pristupiti svakoj grupi građana zasebno i tako pokrenuti ljude da daju podršku pristupanju“, objasnila je Lazarević na događaju.

Siže politike možete pronaći ovde.