Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i poglavlje 32

Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i poglavlje 32

Tri godine pregovora izvan očiju javnosti

Srbija je započela pristupne pregovore sa EU o poglavlju 32 (Finansijska kontrola) 2015. godine, ali, nakon više od tri godine pregovora, teško je proceniti napredak, budući da javna komunikacija o ovom poglavlju gotovo i da ne postoji.

Prvobitno očekivanje je bilo da će zemlja brzo ispuniti zahteve iz ovog poglavlja, budući da ima dobru polaznu tačku, kako je ocenila Evropska komisija. Međutim, nedostatak transparentnosti u vezi sa trenutnim stanjem ukazuje na to da bi Srbija mogla da se bori da postigne opipljiv napredak u primeni politika i procedura finansijske kontrole, koje se bave samom suštinom funkcionisanja javne uprave i toga kako se troši novac poreskih obveznika. Ovakav nedostatak transparentnosti može lako potkopati javnu podršku procesu pristupanja EU, ali i sprečiti javnost da smatra vladu odgovornom za rezultate u ovom procesu. U ovom sižeu, autor baca svetlo na moguće razloge za nedostatak transparentnosti u pristupnim pregovorima o poglavlju 32, sa predlozima o tome kako poboljšati javno informisanje, i tako omogućiti veći javni nadzor, i na kraju, bolje rezultate u pristupnim pregovorima.

Ostale publikacije