Prava potrošača u Srbiji

Autor

Ko ima svojstvo potrošača i koja prava imaju potrošači u Srbiji? Koji zakon propisuje ta prava? Šta je garancija? Šta je reklamacija?

Saznajte u našem novom infografiku, koji smo izradili u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa.