Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Netransparentnost vlasti u Srbiji

Netransparentnost vlasti u Srbiji

Nizak nivo odgovornosti i slab odgovor na zahteve EU

Ovaj siže se fokusira na dva međusobno povezana aspekta transparentnosti rada Vlade Srbije: na proces donošenja odluka na sednicama Vlade i na izveštavanje o njenim aktivnostima i rezultatima, uključujući i budžetsko izveštavanje. Siže služi kao podsetnik da nedovoljna transparentnost ograničava mogućnosti za javni nadzor, i stoga otvara vrata eroziji vladavine prava i drugih demokratskih standarda.

Najpre, autori ukratko smeštaju transparentnost vlasti unutar opšteg konteksta procesa pristupanja EU, a zatim predstavljaju činjenice proistekle iz praćenja reforme javne uprave u okviru projekta WeBER. Rezultati praćenja otkrivaju da je javnost u Srbiji samo delimično informisana o odlukama, aktivnostima i postignućima Vlade uprkos spoljašnjem uslovljavanju od EU, tj. zahtevima za transparentnim procesima donošenja odluka i izveštavanja. Konačno, autori razmatraju posledice postojećih praksi Vlade, moguće razloge za njihovu istrajnost, nakon čega slede zaključci s preporukama za unapređenje transparentnosti rada Vlade i obezbeđenje svrsishodnijeg javnog nadzora.

Ostale publikacije