Oporezivanje frilensera

Ukoliko radite kao frilenser u Srbiji, verovatno su Vam nejasne mnoge stvari kada je u pitanju plaćanje poreza na dohodak. Da li znate koje su Vam opcije na raspolaganju? Kako se izračunava osnovica za plaćanje poreza i doprinosa? Kako se…

Zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana

Lideri zemalja Zapadnog Balkana su 10. novembra 2020. na sastanku u okviru Berlinskog procesa usvojili jedinstven Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište. Plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast, koja se zasniva na četiri slobode i druge oblasti digitalizacije, inovacija, investicija i…

Pametna specijalizacija

Pametna specijalizacija je osmišljena u okviru reformisane kohezione politike EU sa ciljem da podigne konkurentnost ekonomije jedne države ili regiona, da doprinese privrednom rastu i napretku društva tako što će povezati istraživačke i inovacione snage i resurse sa ograničenim brojem…

Pristupni pregovori prema revidiranoj metodologiji EU

Savet EU zvanično je odobrio predlog Komisije za revidiranu metodologiju proširenja za Zapadni Balkan u martu 2020. Njome je predviđena tematska podela poglavlja u šest klastera – tematskih celina. Iako je revidirana metodologija prvenstveno kreirana kako bi se primenila na…

Usklađivanje Srbije sa deklaracijama EU o Kini

Često se kaže da se kinesko-srpska saradnja odnosi samo na ekonomiju, ipak, naš infografik pokazuje da je Srbija vodila spoljnu prema Kini sa ciljem izgradnje poverenja sa ovom zemljom. Vođenje ovakve politike negativno utiče obaveze Srbije prema EU. Ovaj infografik…

Od proizvodnje do tržišta – obuća

Kako izgleda mapa kretanja proizvoda od fabrike do tržišta Srbije i tržišta Evropske unije? Koji su koraci koje proizvođač mora da pređe kako bi se njegov proizvod našao na policama? Naš novi infografik, izrađen u okviru projekta Pripremi se za učešće, daje…

Napredak i spremnost Srbije za članstvo u EU

Ocene Evropske komisije u Izveštaju iz 2020, koji analizira rezultate ostvarene u periodu od aprila 2019. do septembra 2020. U ovom infografiku pogledajte kako je Evropska komisija ocenila Srbiju u najnovijem izveštaju. Izveštaj pronađite ovde.

Obaveze trgovca u Srbiji

Koje su obaveze trgovca u Srbiji u vezi sa reklamacijom? Kako se ostvaruje sudska zaštita prava potrošača i koji su oblici pravne pomoći na raspolaganju potrošačima? Saznajte u našem novom infografiku, koji smo izradili u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa. Infografik…

Prava potrošača u Srbiji

Ko ima svojstvo potrošača i koja prava imaju potrošači u Srbiji? Koji zakon propisuje ta prava? Šta je garancija? Šta je reklamacija? Saznajte u našem novom infografiku, koji smo izradili u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa. Infografik u punoj veličini možete…