• ENGENG
  • #ThinkTanksMatter2020

    Centar za evropske politike – CEP je 30. januara 2020. godine organizovao konferenciju pod nazivom „Budućnost tink tenk organizacija i mogućnosti uticanja na javne politike u kontekstu krize demokratije.“

    Uzimajući u obzir sadržajnost dve panel diskusije, ovaj tekst predstavlja analizu ključnih elemenata koje su panelisti i prisutni diskutovali, u vezi sa ulogom tink tenkova i izazova sa kojima se suočavaju u promenljivom globalnom okruženju.

    Nazad na vrh