• ENGENG
  • Pametna specijalizacija

    CEP

    Pametna specijalizacija je osmišljena u okviru reformisane kohezione politike EU sa ciljem da podigne konkurentnost ekonomije jedne države ili regiona, da doprinese privrednom rastu i napretku društva tako što će povezati istraživačke i inovacione snage i resurse sa ograničenim brojem prioritetnih privrednih oblasti.

    U februaru ove godine, Srbija je usvojila Strategiju pametne specijalizacije, za period 2020-2027. U ovom infografiku, predstavljamo najvažnije oblasti na koje se Strategija fokusira i neke od planiranih rezultata.

    Nazad na vrh