• ENGENG
  • Finsko predsedavanje Savetu EU

    Daleko od očiju, daleko od srca?

    Dok su Savetom EU tokom prethodnih 18 meseci upravljale zemlje iz susedstva Zapadnog Balkana (Austrija, Bugarska i Rumunija), došlo je vreme da Finska – zemlja geografski udaljena od ovog regiona – preuzme kormilo.

    Izreka kaže „daleko od očiju, daleko od srca“ i podrazumeva da se stvari mogu odbaciti kao nevažne kada nisu u neposrednoj blizini subjekta. Da li će to biti slučaj sa Finskom u odnosu na Zapadni Balkan? Šta zemlje regiona mogu učiniti da se približe Finskoj? Koji su prioriteti Finske? Cilj ovog CEP pogleda je da pruži odgovore na ova pitanja.

    Nazad na vrh