Prva u nizu obuka za lokalne organizacije civilnog društva održana u Novom Sadu

Novi Sad, 27. april 2018. – Jednodnevna obuka Proces pristupanja EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) i Ekološkog centra „Stanište“ održana je 27. aprila 2018. godine u hotelu „Putnik” u Novom Sadu. Obuci je prisustvovalo više od 15 predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, sa područja Srema i Bačke.

Na temu procesa pristupanja EU sa učesnicima je razgovarao Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, dok je o ciklusu kreiranja javnih politika govorio Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač iz CEP-a. Proces i probleme u finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou predstavio je Dejan Maksimović, istraživač iz Ekološkog centra „Stanište“.

Navedena obuka je prva u nizu od četiri predviđene, sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa, kako bi one mogle aktivno pratiti i pokrivati teme koje se tiču procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, u konkretnim oblastima u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina), kao i o procesu kreiranja javnih politika i sistemu finansiranja životne sredine na lokalnom nivou.

Obuka je održana u okviru projekta koji realizuje konzorcijum koji predvodi CEP, u sklopu CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. CSOnnect program u Srbiji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).