Poziv za podnošenje predloga projekta za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou

Projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 raspisuje Poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekta za učešće građana u reformi javne uprave na lokalnom nivou.

Radi postizanja opšteg cilja Programa malih grantova, tj. da bi se osnažilo učešće lokalnih inicijativa i OCD i povećalo učešće građana u RJU na lokalnom nivou, ovaj Poziv nastoji da podstakne osećaj zajedničke odgovornosti, inkluzivnosti i saradnje, usmeren ka unapređenju upravljanja i reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Projektni predlog mora da identifikuje specifičan problem vezan za upravljanje ili reformu javne uprave na lokalnom nivou koji projekat ima za cilj da reši, i ponudi početni opis problema kroz projektni predlog.

ODGOVORI NA ČESTO POSTAVLJANJA PITANJA

Onlajn info sesija >>>

Uslovi učešća


Za Program malih grantova je izdvojeno ukupno 280.000 evra za podršku do 20 grantova, svaki u vrednosti do 14.000 evra, od čega 4 u Srbiji, 4 u BiH, 3 u Albaniji, 3 u Severnoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori. Trajanje dodeljenih grantova biće do 15 meseci.

Kako bi ispunio uslove za dodelu granta, podnosilac predloga projekta mora biti:

  • pravno lice,
  • neprofitna organizacija,
  • organizacija civilnog društva koja može dokazati da je njen rad pretežno fokusiran na teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a ne na inicijative i projekte na nivou centralne vlasti ili na nivou države,
  • organizacija civilnog društva ili lokalna inicijativa koji radi u jednom ili više tematskih područja od značaja za ovaj Poziv za podnošenje predloga projekata,
  • registrovan u jednoj od zemalja projekta (Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) najmanje 6 meseci pre objavljivanja ovog Poziva,
  • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje prijavoma ne u funkciji posrednika,
  • posedovati odgovarajuće organizacijske i finansijske kapacitete.

Organizacije civilnog društva koje ispunjavaju uslove mogu aplicirati samo za realizaciju grantova na teritoriji zemlje u kojoj su registrovane (na primer, podnosioci projekta iz Albanije mogu aplicirati za grantove koji će se implementirati samo u Albaniji, dok podnosioci projekta iz Bosne i Hercegovine mogu aplicirati za grantove koji će se implementirati samo u Bosni i Hercegovini, i tako dalje).

Konkursna dokumentacija (Preuzimanje)

Rok za podnošenje projektnih prijava je 28. decembar 2023.

Podnosioci treba da dostave svoj predlog projekta i traženu dokumentaciju putem e-mail-a na weber.grants@thinkforeurope.org i Cc: stefan.radojcic@cep.org.rs. E-mail mora da sadrži oznaku “CfP #WeBER-G-03: (zemlja)_Aplikacija” u naslovu mejla (na primer, “CfP #WeBER-G-03: Albanija_ Aplikacija”). Projektni tim će poslati potvrdni e-mail kada primi aplikaciju.

Pitanja za pojašnjenje mogu se poslati e-poštom najkasnije do 30.10.2023.godine na e-mail adrese: weber.grants@thinkforeurope.org i Cc: stefan.radojcic@cep.org.rs. Naslov e-pošte mora sadržati: „CfP #WeBER-G-03: (zemlja)_Pitanja za pojašnjenje“.

Pojašnjenja za pitanja primljena nakon ovog datuma neće biti pružena. Na primljena pitanja neće se davati pojedinačni odgovori. Pojašnjenja za sva pristigla pitanja biće objavljena u okviru jednog dokumenta na www.par-monitor.org do 17. novembra 2023. godine.