Odgovori na pitanja: program malih grantova

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Više informacija pronađite ovde.

Pojašnjenja i odgovore na upite podnete do 1. oktobra 2020. pronađite ovde.

Očekujemo vaše prijave do 1. novembra!