Poziv za podnošenje predloga projekta

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 evra i ona su namenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 evra (7.500 evra u proseku) od kojih će do 6 biti u podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Severnoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 meseci.
WeBER 2.0 projekat finansira Evropska unija (EU).

Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ovde.

Rok za podnošenje prijava je 1. novembar 2020. Pitanja za određena pojašnjenja se mogu poslati e-mailom najkasnije do 1. oktobra 2020. na e-mail adresu: weber.grants@thinkforeurope.org. E-mail mora sadržati “CfP # WeBER-G-02: (zemlja)_Pojašnjenje pitanja” u predmetu poruke.

Očekujemo Vaše prijave!