• ENGENG
 • Odabrani učesnici radionice za trenere/ice u oblasti sprovođenja situacionog testiranja diskriminacije

   

  20. avgust 2018. – U okviru realizacije projekata „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP) i PricewaterhouseCoopers (PwC) Srbija u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, odabrano je 16 organizacija civilnog društva (OCD) za učeće na radionici/obuci za trenere/ice (realizatore/ke obuka) u oblasti sprovođenja situacionog testiranja diskriminacije.

  Obuka je namenjena predstavnicima/cama nestranačkih, nepolitičkih i neprofitnih udruženja građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava, razvoj demokratije, dalji razvoj pravne države i građanskog društva u Srbiji, a čije oblasti delovanja obuhvataju: borbu protiv diskriminacije, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, kao prava pojedinačnih osetljivih grupa, promovisanje participacije građana/ki u pravnim postupcima, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena, kao i implementaciju glavnih međunarodnih i evropskih konvencija i instrumenata za zaštitu osnovnih ljudskih prava i zaštitu od diskriminacije.

  Listu odabranih OCD možete pronaći ovde.

  Zahvaljujemo se svim organizacijama na prijavi i interesovanju za učešće.

  Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ljubici Kovačević, projektnoj menadžerki, na adresu: ljubica.kovacevic@cep.org.rs.

  Nazad na vrh