Radionica za trenere/ice u oblasti sprovođenja situacionog testiranja diskriminacije

10. jul 2018. – U okviru realizacije projekata „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koji sprovode Centar za evropske politike (CEP) i PricewaterhouseCoopers (PwC) Srbija u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, pozivaju se predstavnici/ce organizacija civilnog društva (OCD) da se prijave na radionicu/obuku za trenere/ice (realizatore/ke obuka) u oblasti sprovođenja situacionog testiranja diskriminacije.

Obuka je namenjena predstavnicima/cama nestranačkih, nepolitičkih i neprofitnih udruženja građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava, razvoj demokratije, dalji razvoj pravne države i građanskog društva u Srbiji, a čije oblasti delovanja obuhvataju: borbu protiv diskriminacije, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, kao prava pojedinačnih osetljivih grupa, promovisanje participacije građana/ki u pravnim postupcima, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena, kao i implementaciju glavnih međunarodnih i evropskih konvencija i instrumenata za zaštitu osnovnih ljudskih prava i zaštitu od diskriminacije.

Rok za prijavljivanje je 01. avgust 2018. godine, a prijavni formular potrebno je poslati u naznačenom roku elektronskim putem na mirela.obradovic@cep.org.rs. Broj učesnika/ca je ograničen, a nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Prednost prilikom selekcije imaće organizacije koje poseduju prethodno iskustvo u sprovođenju situacionog testiranja i koje poseduju kapacitete da u skorijoj budućnosti sprovedu ovakvu vrstu testiranja.

Svaka organizacija može da prijavi 2 člana za učešće na radionici, a rezultati procesa selekcije biće objavljeni 15. avgusta 2018. godine.

U nastavku možete preuzeti:

Javni poziv za učešće na radionici o situacionom testiranju diskriminacije
Prijavni formular

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Ljubici Kovačević, projektnoj menadžerki, na adresu: ljubica.kovacevic@cep.org.rs.