Poziv za angažovanje licenciranih spoljašnjih evaluatora

Unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u Srbiji i praćenje razvojnog cilja projekta koji se odnosi na kvalitet PVO

U okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje koje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) realizuje uz podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj, predviđen je projektni zadatak koji se odnosi na “Unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u Srbiji i praćenje razvojnog cilja projekta koji se odnosi na kvalitet PVO”. Razrada projektnog zadatka je definisana u saradnji MPNTR, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Jedinice za upravljanje Projektom. Za sprovođenje pomenutog projektnog zadatka, odnosno praćenje razvojnog cilja projekta angažovan je Centar za evropske politike (CEP).

U cilju uspešne realizacije projektnih aktivnosti, planira se angažovanje jednog broja licenciranih spoljašnjih evaluatora za vrednovanje kvaliteta rada predškolskih ustanova i škola koji bi na reprezentativnom uzorku PU prikupljali podatke o kvalitetu rada, korišćenjem metodologije koju predviđa Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, ali i dodatnih alata koji će biti razvijeni kroz Projekat. Procenjeno vreme angažovanja je 3-5 dana u periodu oktobar-decembar u 2019. godini i 3-5 dana u periodu maj-jul u 2022. godini.

Ovim putem Vas pozivamo da budete konsultant za prikupljanje podataka o kvalitetu PVO na reprezentativnom uzorku predškolskih ustanova.

Neophodno je da kandidati poseduju Uverenje o položenom ispitu za prosvetnog savetnika u skladu s Pravilnikom o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika (“Službeni glasnik RS”, broj 78/2013 i 86/2013).
Za ispunjavanje kriterijuma za izbor kandidata za poziciju konsultanta, potrebno je:

  • poznavanje sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • poznavanje revidiranih Standarda kvaliteta rada PU;
  • poznavanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • spremnost za rad na terenu i raspoloživost u navedenim terminima.
    Prednost će imati kandidati koji imaju relevantna iskustva u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno koji:
  • imaju iskustvo u realizaciji odnosno praćenju projekata u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji su razvijani i realizovani uz podršku MPNTR;
  • su učestvovali u radnim grupama i timovima na izradi predloga zakona i podzakonskih akata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • imaju objavljene radove iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u naučnim časopisima (minimalno kategorizacija M 53)

Prijavni formular možete pronaći ovde.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da popunite prijavni formular i da ga prosledite najkasnije do petka 11. oktobra 2019. godine, do 12:00, na mejl office@cep.org.rs.

PRIJAVI SE!