Saradnik/saradnica za finansijske i računovodstvene poslove

CEP, nezavisna, neprofitna, nevladina think tank organizacija, raspisuje konkurs za poziciju saradnika/saradnice za finansije i računovodstvene poslove, sa punim radnim vremenom.

Opis poslova:

 • Evidentiranje i obrada knjigovodstvene dokumentacije
 • Obračun mesečnih zarada i izrada pratećih obrazaca
 • Obračun poreza i izrada pratećih obrazaca po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, autorskim ugovorima, zakupu, dopunskom radu
 • Popunjavanje obrazaca za potrebe statistike
 • Izrada obrazaca M4
 • Izrada završnog računa
 • Svi ostali nenavedeni poslovi u okviru vršenja usluga vođenja poslovnih knjiga koji su vezani za nedobitnu organizaciju, uključujući i prihode od obavljanja privredne delatnosti
 • Vođenje finansija na projektima finansiranih od strane donatora
 • Komunikacija i saradnja sa finansijskim savetnicima/saradnicima partnerskih organizacija
 • Vođenje evidencije o konsultantima-preduzetnicima paušalno oporezovanim, koji sarađuju sa organizacijom
 • Drugi srodni poslovi po nalogu poslodavca

Neophodni uslovi za sve kandidate/kandidatkinje:

 • Odgovarajuća stručna sprema (viši ili visoki stepen stručne spreme ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smera, relevantnog za poziciju)
 • Najmanje 3 godine iskustva u obavljanju računovodstvenih poslova
 • Odlično poznavanje rada na računaru, naročito u Microsoft Excelu
 • Iskustvo u radu sa računovodstvenim softverom (CEP će obezbediti licencu za softver)
 • Dobro radno znanje engleskog jezika (minimum nivo B2)
 • Iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova za neprofitnu organizaciju je poželjno, ali nije diskvalifikacioni kriterijum
 • Prijatna ličnost i dobro funkcionisanje u timu

Okvirni datum početka angažmana je 15. februar 2018, uz mogućnost manjih promena. Svi uslovi angažmana biće direktno dogovoreni između poslodavca i odabranog kandidata/kandidatkinje.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu da se prijave slanjem detaljne radne biografije i izjave o zainteresovanosti (do 500 reči, sa naglašenim iskustvom, veštinama relevantnim za poziciju i razlozima zašto kandidat/kandidatkinja želi da radi u Centru za evropske politike).

Prijave treba poslati isključivo elektronski, na adresu office@cep.org.rs, i to najkasnije do 5. februara 2018. godine (do ponoći).

PRIJAVI SE!