Izvršni postupak iz perspektive zaštite potrošača – prepreke u saradnji i predlozi rešenja

6, 11 jun 2019 – Leskovac, Beograd – Okrugli stolovi na temu izvršnog postupka iz perspektive zaštite potrošača održani su Leskovcu i Beogradu, u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) i organizacije Narodni parlament iz Leskovca, 6. i 11. juna 2019. godine. Ove rasprave označile su i prvu priliku da se za istim stolom nađu javni izvršitelji i predstavnici potrošačkih organizacija, i da otvoreno i argumentovano diskutuju o problemima sa kojima se susreću brojni građani, naročito u prinudnoj naplati dugova prema komunalnim preduzećima.

Naime, ova dva događaja okupila su sve zainteresovane strane u postupku izvršenja kako bi razgovarali o najvećim problemima i preprekama u sprovođenju zaštite potrošača u izvršnom postupku. Događaju su prisustvovali predstavnici potrošačkih i drugih organizacija civilnog društva, javni izvršitelji, izvršne sudije i advokati, kao i predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Komore javnih izvršitelja.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, i Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost i pravni ekspert u CEP-u, predstavili su osnovne nalaze istraživanja o problemima i preprekama u sprovođenju zaštite potrošača u izvršnom postupku. Predstavljena su i ključna problemska pitanja u izvršnim predmetima relevantnim za zaštitu potrošača, kao i predlozi modela saradnje javnih izvršitelja i civilnog sektora u cilju kontinuiranog praćenja zaštite prava potrošača.

Ova dva događaja su pokrenula diskusiju i važan razgovor o potrebi informisanja i edukacije potrošača o izvršnom postupku i o važnoj ulozi koju potrošačke organizacije imaju u postizanju tog cilja. Razgovaralo se i o uspostavljanju kontinuiranog mehanizma saradnje između svih aktera u okviru izvršnog procesa, a ova dva događaju zvanično predstavljaju i početak takve saradnje.Okrugli stolovi organizovani su u okviru projekta „Pristup pravosuđu i izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača“, koju sprovodi Centar za evropske politike, a podržava USAID Projekat vladavine prava.

Izvršitelji  Izvršni postupak  USAID  Zaštita potrošača