• ENGENG
 • Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača

  Od decembra 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) sprovodi projekat „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača“.

   Cilj ovog projekta je podrška reformi i unapređenju efikasnosti pravosuđa u Srbiji kroz povećanu  odgovornost i transparentnost u radu javnih izvršitelja. CEP je nosilac projekta, dok je Narodni parlament iz Leskovca partner na projektu i biće uključen u sprovođenje aktivnosti na lokalnom nivou.

  Iako je funkcionisanje javnog sistema za izvršenje relativno novi mehanizam u Srbiji, i njegove koristi tek treba da se procene, nekoliko problema je već identifikovano u njihovom svakodnevnom radu, posebno u pogledu odnosa sa građanima, odnosno stranaka u izvršnim postupcima.

  Građani nisu adekvatno informisani o pravima i obavezama koje imaju u procesu izvršenja, dok javni izvršitelji ponekad deluju netransparentno i nesrazmerno trenutnim okolnostima.

  Stoga su očekivani rezultati implementacije ovog projekta sledeći:

  • Identifikacija problema i prepreka za efikasno uključivanje organizacija za zaštitu potrošača i drugih organizacija civilnog društva u praćenje rada javnih izvršitelja.
  • Razvijanje i pilotiranje modela za uključivanje organizacija civilnog društva kao nezavisnog mehanizma za praćenje rada javnih izvršitelja.
  • Podizanje svesti glavnih aktera ali i šire javnosti o značaju uključivanja organizacija civilnog društva u praćenje rada javnih izvršitelja.

  Projekat je finansijski podržan od strane USAID projekta tehničke pomoći „Vladavina prava“ koji promoviše strateški napredak procesa reforme pravosuđa u Srbiji, povećanje efikasnosti pravosuđa, bolji pristup pravosuđu kroz vansudske usluge (javni izvršitelji) i izgradnju kapaciteta institucija u pravosuđu izvan sudskog sistema.

  Kontakt osoba: Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u CEP-u (dusan.protic@cep.org.rs)

  Nazad na vrh