Kako uključiti civilno društvo u kreiranje javnih politika i IPA programiranje?

23-24. februar – Četvrta i poslednja u nizu radionica za lokalne organizacije civilnog društva (OCD) na temu kreiranja javnih politika i načinu na koje civilno društvo može da se uključi u ovaj proces održana je u Kladovu 23. i 24. februara. Pored ove primarne teme, radionica je pokrila i temu uključivanja civilnog društva u proces IPA programiranja. Radionica je održana u okviru projekta Partnernerstvom do dobre javne uprave – PARtnershiPSkoji Evropski pokret u Srbiji – EPuS i Centar za evropske politike – CEP sprovode sa 12 lokalnih partnera.

Radionicu je moderirala Jelena Miletić, menadžerka projekta ispred CEP-a. Miloš Đinđić, programski menadžer za oblast Dobra vladavina u CEP-u, približio je  učesnicima ciklus kreiranja javnih politika kao i ulogu OCD u ovom procesu, kao i njihovu ulogu u procesu praćenja javnih politika. Drugog dana radionice je Ivan Knežević, ekspert u EPuS-u, predstavio učesnicima proces IPA programiranja, sektorsku budžetsku podršku i ulogu SEKO mehanizma u ovom procesu. Teorijske sesije na radionici praćene su interaktivnim radionicama koje je vodila Jelena Miletić, a koje su imale za cilj da prisutne predstavnike lokalnih OCD motivišu da osmisle načine da se uključe u proces kreiranja politika, odnosno IPA programiranje.