Brži internet zahvaljujući EU integracijama?

14. decembar 2017. – Strategija Digitalna agenda za Evropu iz 2010. godine predviđa da bi Srbija trebalo da dostigne standarde Evropske unije (EU) u oblasti informacionih tehnologija do 2020. godine, rečeno je na današnjem sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koja prati pregovore Srbije i Unije u Pregovaračkom poglavlju 10 – Informaciono društvo i mediji.

„Ova Strategija predviđa širokopojasni pristup (internet koji omogućava velike brzine prenosa podataka) do 2020. godine. To podrazumeva da pristup internetu na teritoriji cele Srbije mora biti barem 30mb/s, ali i da treba raditi na tome da brzina protoka bude veća. Imajmo u vidu da je prosečna brzina interneta u EU preko 100mb/s,“ rekao je na sastanku dr Nebojša Vasiljević, ekspert u oblasti informacionih tehnologija.

Strategija takođe predviđa da procenat korisnika interneta u jednoj zemlji bude najmanje 75%. Srbija prema podacima Republičkog Zavoda za statistiku 2016. imala 65,7% korisnika interneta, a krajem ove godine ta brojka će verovatno biti oko 70%.

Sastanku je prisustvovala i dr Irini Reljin, pomoćnica ministra za telekomunikacije, koja je sa učesnicima razgovarala na temu izrade Nacrta pregovaračke pozicije za ovo Poglavlje i o Izveštaju o skriningu, koji je Evropska komisija dostavilila Srbiji tek u septembru ove godine, iako je skrining urađen 2014. godine.

„Glavne preporuke EU za Srbiju u oblasti informacionih tehnologija odnose se na nezavisnost regulatorne agencije i jačanje administrativnih kapaciteta u oblasti informacionih tehnologija,“ istakao je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije (DIS) i koordinator ove Radne grupe u okviru Konventa.

Sastanku su prisustvovali i Verica Ignjatović, pomoćnica ministra za finansije, i Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Sastanak je održan u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, a organizovali su ga Centar za evropske politike (CEP), Društvo za informatiku Srbije i NKEU.

Sastanak je održan u okviru projekta Koordiniranje praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-2019, koji vodi CEP. 

Jedna od prioritetnih strukturnih reformi u novom ERP-u 2018-2020 biće upravo i pristup internetu koji omogućava velike brzine prenosa podataka. Platformu za praćenje ovog dokumenta su potpisale četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Centar za evropske politike i Fondacija Centar za demokratiju) sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u koordinaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u septembru ove godine.