Dobar državni službenik kao ključni faktor profesionalne i efikasne državne uprave

7. novembar 2017. – Okrugli sto Dobar državni službenik kao ključni faktor profesionalne i efikasne državne uprave: Koji profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji? organizovan u saradnji Francuske ambasade i Centra za evropske politike (CEP) održan je u utorak u prostorijama Francuskog kulturnog centra.

Događaj je organizovan u okviru projekta koje sprovodi CEP uz podršku Francuske ambasade, a koje ima za cilj da identifikuje postojeće stanje u kom se nalazi državno-službenički sistem u Srbiji, sa posebnim osvrtom na proces profesionalizacije i depolitizacije državnih službenika na položaju. Na Okruglom stolu su razmatrana iskustva francuskog modela, koje su izneli bivši i sadašnji državni službenici ove zemlje.

Prvi panel Profesionalizacija i depolitizacija kao strateški cilj reforme javne uprave otvorio je Nicolas Faye, otpravnik poslova Ambasade Francuske, posebno ističući značaj ove teme, kao i to da Francuska već više godina pomaže Srbiji u reformi državne uprave. Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora CEP-a je učesnike podsetio da je reforma državne uprave jedan od tri stubova pridruživanja EU, pored ekonomije i vladavine prava, i upozorio da je trenutno stanje sa velikim brojem državnih službenika koji su postavljeni kao vršioci dužnosti zabrinjavajuće.

„Izveštaj Evropske komisije nam je zamerio veliki broj državnih službenika koji su u v.d stanju“, rekao je Majstorović.

Dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je rekao da je pozicija državnih službenika na položaju jako važna, posebno ističući bitnost ovih lica i na lokalnom nivou. On je izrazio nadu da će uspostavljanje Nacionalne akademije za državnu upravu pomoći u karijernom napredovanju lica na ovoj najvišoj rukovodećoj poziciji. Prof. Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima, je rekao da je naročito važno govoriti o tome kakav nam profil državnog službenika na položaju treba, odnosno, kakav idealni državni službenik treba da bude.

Drugi panel Državni službenik na položaju – između forme i prakse moderirala je Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a. Ranka Vujović, predsednica Visokog službeničkog saveta, kao jedan od problema ističe mešanje politike u ovoj oblasti:

„Dobra i efikasna državna uprava postoji tamo gde stručnost, a ne politika, imaju uticaj. Delotvorna državna uprava je ona u kojoj su jasno razdvojene političke od službeničkih funkcija“, rekla je Vujović.

Osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu je značajan korak, koji će pomoći u kontinuranoj edukaciji državnih službenika, što je neophodno za obezbeđivanje najkvalitetnijih kadrova, smatra Ivana Savićević, pomoćnica ministra u MDULS-u.

Iskustvo Francuske su predstavili ekspert Gilbert Elkaim, bivši funkcioner Ecole Nationale d’Administration (ENA) i Jean-Marc Legrand, regionalni direktor Centre National de la Fonction Publique TeritorrialeElkaim je istakao da je od ključne važnosti da pored akademskih znanja službenici znaju i kako da naučeno primene – u najuglednijoj francuskoj školi za državnu upravu – ENA se provodi po dve godine gde se stiče zajedničko iskustvo i zajednički duh, objasnio je Elkaim. On je dodao da se zloupotrebe i korupcija ne smeju tolerisati – svaki državni službenik koji ima informaciju o nečem nelegalnom ima, ne pravo, već obavezu, da to prijavi svom nadređenom – i najmanji rizik da do zloupotreba dođe se mora se identifikovati i prijaviti. Elkaim je rekao da je reforma državne uprave jako dug i težak proces i da je Francuskoj bilo potrebno 200 godina samo da bi postigla ravnotežu u ovoj oblasti. Legrand je pričao o jednom pozitivnom primeru francuske državne uprave – sistem zaštite državnih službenika na položaju: on se ne može razrešiti 6 meseci nakon održanih izbora, kako bi se izbegle zloupotrebe i smene iz političkih razloga.

Na kraju skupa su govorili predstavnici CEP-a koji rade na istraživanju: programski menadžer Dušan Protić i istraživač Vladimir MihajlovićMihajlović je naglasio da, ukoliko žele rezutate, ministarstva moraju na najvišim rukovodećim položajima imati najkompetentnija lica, koja će znati kako da to sprovedu. Protić je na kraju zaključio da moramo razgovarati o tome kakav nam državni službenik na položaju treba jer su lica na ovim pozicijama jako važna.

„Državni službenici na položaju su spona između politički postavljenih lica i državnih službenika na izvršilačkim mestima,“ istakao je Protić.